Antenë me brirë konike

Antenë me brirë

Antenë me bri të fitimit standard WR1.2 600-900 GHz 25 dB

wr1.2

Antenë me bri të fitimit standard WR3 220-330 GHz 25 dB

WR3

Antenë me bri të fitimit standard WR4 170-260 GHz 25 dB

WR4

Antenë me bri të fitimit standard WR5 140-220 GHz 25 dB

WR5

Antenë me bri të fitimit standard WR6 110-170 GHz 25 dB

WR6

Antenë me bri të fitimit standard WR8 90-140 GHz 25 dB

WR8

Antenë me bri të fitimit standard WR10 75-110 GHz 25 dB

WR10

Antenë me bri të fitimit standard WR12 60-90 GHz 25 dB

124123

Antenë me bri të fitimit standard WR15 50-75 GHz 25 dB

WR15

Antenë me bri të fitimit standard WR28 26,5-40 GHz 15dB

Antenë me bri të fitimit standard WR28 26,5-40 GHz 15dB

Antenë e bririt të fitimit standard WR34 22-33 GHz 20dB

Antenë e bririt të fitimit standard WR34 22-33 GHz 20dB

Antenë e bririt të fitimit standard WR42 18-26,5 GHz15dB

Antenë e bririt të fitimit standard WR42 18-26,5 GHz15dB

Antenë me bri të fitimit standard WR90 8,2-12,4 GHz 10dB

Antenë me bri të fitimit standard WR90 8,2-12,4 GHz 10dB

Antenë me bri të fitimit standard WR90 8,2-12,4 GHz 15dB

Antenë me bri të fitimit standard WR90 8,2-12,4 GHz 15dB