neiye3

Certifikata

XEXA Tech merr akses në operacionin e tregtisë së jashtme në 2018
Bëhuni një partner i shkëlqyer i grupit Ankexin në 2018
Çmimi i bashkëpunimit me furnizuesit më të mirë të grupit Yongxing në 2020
XEXA mori titullin e Ndërmarrjes Ndërkombëtare të Teknologjisë së Lartë në 2009

certifikata 1
certifikatën 2
certifikata 3
certifikata 4

Certifikimi i 10 patentave "modeli i shërbimeve".

certifikatën 5
certifikatën 6
certifikatën 7
certifikatë8
certifikata 9
certifikata10
certifikatë11
certifikatë12
certifikatë13
certifikatë14

5 Certifikata e regjistrimit të së drejtës së autorit të softuerit kompjuterik

certifikatë15
certifikatë16
certifikatë17
certifikatë18
certifikatë19