rreth 1

Shërbimi i personalizuar

Procesi i personalizuar

1. Departamenti i tregut:Ofroni kuotimin e klientëve sipas vizatimit ose specifikimit dhe lidhni kontratën

proces me porosi (1)

2. Departamenti i projektimit:Dizenjoni dhe modifikoni vizatimet sipas kërkesave të përdorimit të klientit dhe teknologjisë së përpunimit

nd

3. Departamenti i programimit:Simulimi dhe programimi i procesit

proces me porosi (3)

4. Qendra e përpunimit:Zgjidhni makinën dhe veglat e duhura prerëse për përpunim

ndf

5. Departamenti i inspektimit:Inspektimi i produkteve të gatshme dhe gjysëm të gatshme

proces me porosi (5)
proces me porosi (6)

6. Trajtimi i sipërfaqes:Koordinim me prodhues të specializuar të trajtimit të sipërfaqes

rtu

7. Departamenti i dorëzimit:Zgjidhni paketimin dhe shpërndarjen e përshtatshme sipas natyrës së produkteve

ytj